Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2009. január 8.

10 éves az európai Gazdasági és Monetáris Unió

Már az 1930-as évek nagy gazdasági világválsága és a II. világháború alatt számos országban bekövetkezett hiperinfláció megmutatta, hogy a pénzügyi stabilitásnak csakis a hasznára válna, ha a világ vezető gazdasági hatalmai valamilyen szinten közös monetáris politikára törekednének.

Hologrammos eurók
A "hologramos" luxemburgi veret

Európa gazdasági nagyhatalmaiban a '70-es évek elején érett meg a gondolat egy pénzügyi stabilizáló rendszer kiépítésére, így először 1972-ben rögzítették, hogy a nemzeti fizetőeszközök egymáshoz viszonyított árfolyama legfeljebb 2,25%-al térhet el egymástól, de az Európai Közösségen kívüli valutákhoz képest az árfolyamok szabadon mozoghatnak.

A Gazdasági és Monetáris Unió létrejötte

A fenti kísérlet sikeresnek bizonyult, ezért az akkori EU-tagállamok az árfolyam-ingadozások és az infláció még hathatósabb mérsékelése céljából létrehozták az Európai Monetáris Rendszert, amelynek keretében megalkották az euró elődjét is, a virtuális közös európai pénzt, az ECU-t (European Currency Unit). Az ECU nem létezett kézzel fogható bankjegyek és érmék formájában, csak az EU-tagállamok közötti gazdasági elszámolások egysége volt. 1988- ban az EU úgy döntött, hogy létrehozza a Gazdasági és Monetáris Uniót, a még szorosabb közös monetáris politika és a fizikailag is létező közös valuta intézményrendszerét, amely három szakaszban valósult meg. Az első szakaszban, 1990 és 1993 között eltörölték a tagállamok közötti tőkeáramlás minden korlátját és '92-ben megkötötték a maastrichti szerződést, amely a tagállamok költségvetését, az inflációt, a kamatlábakat és a valutaárfolyam-ingadozásokat szabályozta. A második szakaszban, 1994-től 1998-ig határoztak a közös valuta bevezetésének technikai részleteiről, létrehozták a GMU legfőbb szervét, az Európai Központi Bankot, és kiválasztották azt a 11 tagállamot, amely teljesítette a maastrichti kritériumokat. A harmadik szakasz volt a GMU tulajdonképpeni létrejötte: a közös európai fizetőeszköz bevezetése. Ez 1999. január 1-én történt meg, igaz, ekkor még csak bankszámlapénz formájában, majd 2002. január 1-től 12 országban a maga fizikai valójában is forgalomba került az euró. Azóta az eurózóna többször bővült, és az egységes papírpénzek és a nemzeti oldalakkal is rendelkező fémpénzek immár 20 államban szolgálják az eurót használó 317 millió polgárt.

egységes eurók
Egységes, de mégis sokszínű: ilyen az EU

2 eurósok a GMU 10. születésnapjára
A GMU 10. születésnapjára az idén kibocsátandó jubileumi forgalmi 2 eurósok érmeképéről az eurózóna polgárai tavaly döntöttek online szavazáson. A felkínált öt tervezetből a görög George Stamatopoulos érmetervező alkotása győzött, melyre a voksolók 41,5%-szavazott. A győztes 2 eurós tervén egy az ősi barlangrajzok ábrázolásaihoz hasonló emberalak ("pálcikaember") látható, amelynek bal karja az euró nemzetközi euró jelének az egyik középső szárát alkotja. Az érmekép ötletesen szimbolizálja, hogy mekkora utat tett meg az emberiség az őskori cserekereskedelemtől napjaink nagyszerű közös valutájáig. Ugyanakkor az egész kompozíció egy kézzel rajzolt, szabálytalan körbe került, így akár egy kezdetleges, kora ókori fémpénznek is tűnhet a 2 eurós érmeképe. A 15 kibocsátó ország érméi ezúttal is csak abban különböznek majd, hogy mindegyik tagállam a maga nyelvén, a saját írásával tünteti fel az ország nevét és a kibocsátás okát. Egyedül a luxemburgi érme "különbözik" majd a többitől, ott ugyanis törvény írja elő, hogy minden érmén szerepelnie kell az uralkodónak. A luxemburgiak nagyon ötletesen oldották meg a problémát: egy "hologramos" érmét készítettek. 2 eurósuk olyan verdetechnikával készült, hogy ha az érmét szemből nézzük, akkor a közös érmeképet látjuk, ha viszont oldalról szemléljük a 2 euróst, akkor a luxemburgi államfőnek, Henrik nagyhercegnek a portréja jelenik meg előttünk.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.
Utolsó darabok
Nagyhatalmi egyezményNagyhatalmi egyezmény

Real Time Analytics