Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2009. május 8.

A millenniumi Ferenc József-emlékérem

A bizakodást, a békébe és a jövőbe vetett hitet árasztja a millenniumi Ferenc József-aranyérem hangulata. 1896-ot írunk, Magyarország a honfoglalás 1000. évfordulóját ünnepli.

Ferenc József emlékérem

Szívós, hosszú éveken át tartó követeléssel, rábeszéléssel győzték meg a magyar politikai küldöttek az uralkodót, hogy a béke és a fejlődés csak úgy tartható fenn, ha Magyarország Ausztriáéval megegyező jogokat kap. Az 1867-es kiegyezéskor a kossuthi radikalizmus felett győzött a Deák-féle irányzat; a magyarok megbocsátottak Ferenc Józsefnek 1848-49-ért, az uralkodót Budán magyar királlyá koronázták. A jogkörök bővítésének, az egységes fizetőeszköz, a korona 1892-es bevezetésének, a szabályozott, közös külügynek, vámügynek valóban kedvező hatása lett: a magyar gazdaság mozgásba lendült, és soha nem látott iparosodás vette kezdetét. A "mágnások" ideje jött el; az ügyes, tehetséges, és persze kapcsolatokkal rendelkező emberek közül sokan egyik napról a másikra meggazdagodtak. Ekkoriban váltak híressé a ma is jól hangzó magyar márkanevek, mint a Törley, Zsolnay, Herendi, Ganz, Ikarus, Dreher, Zwack, Pick és a többiek.

A "boldog békeidők" csúcspontja

Ma is a "boldog békeidőkként" emlegetik az emberek a kiegyezéstől az I. világháborúig tartó időszakot. A honfoglalás ezredik évfordulójára az országgyűlés hatalmas ünnepségek és országos kiállítássorozat megrendezése mellett döntött. Az előkészületek már évekkel korábban megkezdődtek, hisz több óriási - ahogy ma neveznék, "projektet" - valósított meg az ország. Külföldi politikusok, közéleti személyiségek ezreit várták az ünnepségekre, így aztán meg kellett mutatni, hogy kik vagyunk, és mire vagyunk képesek. A millennium évére készült el a kisföldalatti, a londoni után Európa második metrója, amely modernebb volt az elsőnél, hisz míg a londonit gőzerővel hajtották, a budapesti már a Siemens gyár elektromotorjaival volt felszerelve. De a Szabadság híd, az Országház, az Iparművészeti Múzeum, a Műcsarnok, a Hősök tere is mind a millenniumra készültek. Az 1896 áprilisában kezdődött ünnepségsorozatra az egész királyi család eljött. Ferenc József személyesen adta át a Szabadság hidat (amely akkor még az ő nevét viselte), ott volt számos megnyitón - leginkább a vadászati, katonai, lótenyésztési kiállítások érdekelték -, és hetekig tartózkodott a fővárosban. Az arcképét viselő aranyérem a király látogatásának és a kiállításoknak az emlékét őrzi.

Földalatti ábrázolás
A millenniumra készült kisföldalatti
Andrássy úti szakaszának
korabeli ábrázolása

Egy emlék a legjobbaknak: Ferenc József-aranyérem

"Az ezredéves orsz. kiállítás körül szerzett kiváló érdemek jutalmául" - szól a Ferenc József-aranyérem hátlapi felirata, miszerint ezeket az érmeket a millenniumi kiállítássorozat legbuzgóbb szervezőinek és győzteseinek adományozták. Az előlapon a király egyszerű, de méltóságteljes egyenruhában látható. Különlegessé teszi az éremképet, hogy Ferenc József nemcsak a fején hordoz koszorút, ami a császárábrázolásokon megszokott, hanem a mellszalagjába tűzve is egy nagy babérágat visel - ez fokozza az érem ünnepélyességét, és az alkalom fontosságát hangsúlyozza. A babérág mellett, a körirat végén jól látható egy KB verdejel, az emlékérem tehát, bár nem volt fizetőeszköz, de a híres körmöcbányai pénzverőben készült, hisz az rendelkezett az előállításhoz szükséges technológiával. Tekintettel az emlékérem anyagára, érdemes megemlíteni, hogy kibocsátásának évében egy uncia arany világpiaci ára 20,67 dollár volt.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.

Real Time Analytics