Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2009. augusztus 8.

Radnóti Miklós ezüstpénzen

Születésének 100. évfordulóján emlékérmét kapott az a költőnk, akit, bár verseiből megható hazaszeretet árad, országa mégis halálra szánt.

Radnóti Miklós
Radnóti Miklós

Radnóti Miklós (1909-1944) budapesti kereskedőcsaládban született. Világrahozatalába édesanyja és ikertestvére is belehaltak. 11 éves volt, amikor édesapja elhunyt, a teljesen elárvult Radnóti nagybátyja védőszárnyai alá került, a kereskedelmi középiskola elvégzése után annak boltjában dolgozott. De a becsvágyó fiatalember gimnáziumi különbözeti vizsgát tett, hogy egyetemre iratkozhasson. 1930-ban felvették a szegedi egyetem magyar-francia szakára. Tanárai legnagyobb elismerésére jól tanult, és költeményeit is közölték a folyóiratok. '34-ben summa cum laude bölcsészdoktorrá avatták, '35-ben pedig már a Nyugat megbecsült költői között találjuk. Ugyanebben az évben megnősül, számos gyönyörű versének ihletőjét, Gyarmati Fannit veszi feleségül. '37-ben tehetsége elismeréséül Babits Mihály Baumgarten-jutalomban részesítette. Felfelé ívelő pályáját a II. világháború kitörése, illetve hazája vele szembeni kegyetlensége ugyan megakasztja, de a költőt el nem hallgattatja. 1940-ben zsidó származása miatt munkaszolgálatra hívják be és Erdélyben dolgoztatják. Szabadulása után az elhunyt József Attila fiatalkori, ismeretlen verseit rendezi sajtó alá, de '42-ben újra munkaszolgálatra hívják, ezúttal a hatvani cukorgyárban, majd egy pesti lőszerládagyárban dolgoztatják. Ekkor írótársai aláírásgyűjtésbe kezdenek érte: szerencsére kiengedik, így másodszor is épségben hazatér. '43-ban La Fontaine-t fordítja, '44-ben pedig afrikai mesékből fordításkötete jelenik meg, de a hazája - szégyenszemre - kegyetlen következetességgel végezni akar vele: újra munkaszolgálatra rendelik, a szerbiai Bor melletti rézbányába kerül. Itt embertelenül dolgoztatják, majd a visszavonuláskor rabtársaival együtt erőltetett menetben az osztrák határ felé terelik. Győr közelében a végkimerüléstől árokba roskadt költőt magyar katonák lövik agyon. Másfél évvel később, exhumálásakor egy notesz kerül elő a zsebéből az utolsó verseivel.

Radnóti Miklós könyvek


Az MNB májusban várható 5000 forintos Radnóti-emlékpénze 925-ös ezüstből 31,46 g súlyban, 38,61 mm átmérővel készül. A Gáti Gábor tervezte érme kibocsátása nemcsak azért örömteli esemény, mert 100. születési jubileumán ez a kiváló költőnk igazán megérdemli az ünneplést, hanem azért is, mert verseinek üzenete ma fokozottan aktuális. Méltatásunkat ezért Radnóti azon soraival zárjuk, melyeket néhány hónappal utolsó, végzetes elhurcoltatása előtt vetett papírra:

Radnóti Miklós 5000 Ft

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyermekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály;
annak mit rejt e térkép?
[?]

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.

Real Time Analytics