Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2009. augusztus 8.

Húsz éves a rendszerváltás

Húsz éve történt, hogy Kelet-Európában győzött a demokrácia: a Varsói Egyezmény gazdaságilag tönkrement országaiban milliók vonultak az utcára, hogy követeljék a szabad választásokat és a szovjet megszállók távozását. Franciaország, Lengyelország és Szlovákia az elsők között bocsátott ki érméket a rendszerváltások emlékére.

A rendszerváltás érméi

Franciaország 10 eurós ezüst emlékpénze (Ag .900, 22,2 g, 37 mm) a Berlini fal leomlásának 20. évfordulójáról emlékezik meg. A Fal megnyitásához - pontosabban a megkerüléséhez - nekünk magyaroknak is közünk volt: 1989-ben már olyan menekültáradat érkezett Kelet-Németországból, hogy a Csehszlovákiában, Magyarországon összegyűlt embertömeg helyzete tűrhetetlenné vált. Végül hazánk nyitotta meg elsőként a nyugati határát a keletnémetek előtt, hogy azok az NSZK-ba utazhassanak. A francia ezüstérme előlapján a Berlin központjában található Brandenburgi kapu látható, amely a szovjet megszállás fél évszázadában - lévén, hogy előtte húzódott a fal - Németország megosztottságának volt a jelképe, míg a fal lebontása óta a német újraegyesülést szimbolizálja. A Fal téglái békegalambokként röppennek fel - egy újabb jelképe ez a szabadság győzelmének. Az érme hátlapján a franciák szabadságallegóriája, a Marianne-nak nevezett nőalak arcképe látható, akinek haját az EU-csillagok ékesítik.

Lengyelországban a kommunista diktatúrán az első rést a lengyel nemzetiségű II. János Pál pápa 1979-es hazalátogatása ütötte, amely megerősítette a katolikus egyházat és az ellenzéket a kommunista rezsimmel szemben. A 10 zloty névértékű ezüstpénz (Ag .925, 14,14 g, 32 mm) a pápalátogatásról emlékezik meg, amely egy tízéves folyamatot indított el: 1980-ban megalakult a gdañski Lenin Hajógyárban a Szolidaritás, az első nem kommunista szakszervezet egy szocialista országban. A demokráciát követelő mozgalomhoz sztrájkolók csatlakoztak országszerte, és Jaruzelski tábornok - miniszterelnöki minőségében az akkori lengyel kommunista diktátor - a hatalom megőrzése érdekében bevezette a hadiállapotot. Erre utal a 200 zloty névértékű aranyérme (Au .900, 15,5 g, 27 mm), amelynek előlapján hajógyári daruk láthatók, míg a hátlapon az első szabad választások miniszterelnökének Tadeusz Mazowieckinek az árnyképe kapott helyet, amint a győzelem V-jelét mutatja a tüntetők tömegének. Mert bár Jaruzelski tábornok a Szolidaritás tagjainak ezreit záratta börtönbe, nyolc évvel később már akkora volt az elégedetlenség, hogy 1989-ben a kommunisták szabad választásokat engedélyeztek. A Mazowiecki miniszterelnök alakja feletti dátum - 1989. szeptember 12. - arra a napra utal, amikor Jaruzelski tábornok kénytelen volt kormányalakítási megbízást adni az immár győztes párttá alakult Szolidaritás vezetőjének.

Az eurózóna tagállamainak közös jubileumi 2 eurós érméin túl minden euró-ország évi egy darab saját jubileumi 2 euróst jogosult kibocsátani. Szlovákiában már az idén napvilágot látott egy ilyen fémpénz a rendszerváltás 20. évfordulójára, amelynek érmeképe tetszetős és ötletes, de olyan bonyolult szimbolikájú, hogy azt csak a közelmúlt közép-európai történetét jól ismerők - és persze a valamikori csehszlovákok - érthetik meg magyarázat nélkül. Az érmén néhány kulcs látható, amelyek mozgásukban egy csengőt formáznak. Ez a bonyolult jelkép arra utal, hogy 1989. november 17-én Csehszlovákia-szerte tüntetések voltak, amelyeken az emberek erélyesen követelték a kommunisták távozását és a demokratikus választásokat. Hogy álláspontjukat minél hangosabban nyomatékosítsák, a polgárok tízezrei vették elő a kulcscsomóikat és csörgették azokat a fejük fölött. Erre utal az érmekép - a csengőalakot formázó kulcsok mintegy a változásra hívó harangszót szimbolizálják.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.
Utolsó darabok
Nagyhatalmi egyezményNagyhatalmi egyezmény

Real Time Analytics