Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2012. március 19.

Az MNB januári kibocsátása

Madách Imre emlékpénzen

Az Ember tragédiája első kiadásának 150. évfordulójára nagy drámaírónk arcképével ezüst emlékpénzt bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank (3000 Ft, Ag .925, 20 g, 34 mm, 2000 verdefényes, 4000 tükörveret).

Madách Imre

A magyar irodalomtörténet Goethe Faustja mellett emlegeti Az ember tragédiáját, és nyugodtan állíthatjuk, hogy nincs ebben semmiféle hazafias túlzás. A nagy német klasszikus drámája valóban műfaji előzménye volt az Ember tragédiájának, de ez utóbbi megszületése, három évtizeddel az előzmény után, szinte szükségszerű volt. Mindkettő műfaja az úgynevezett „emberiségköltemény”, amely a lét nagy kérdéseire keresi a választ. Goethe művének kérdése – radikálisan leegyszerűsítve persze – így hangzik: mi a célja az emberi létnek? A német költőórás tehát az örök kérdésre kereste a választ, és fel sem merült benne, hogy az ne létezne. Az emberi lét értelmét adottnak vette, amely létben már csak az isteni akarat, egyéni élet céljának a kifürkészése a feladat. Ha ezt megleljük, boldogságunk kiteljesedik...

A Faust 1830-as évekbeli „térhódítása” után azonban az 1840-es, ’50-es években lezajlottak a nem ritkán véres, és nem mindig a várt változásokat hozó európai polgári forradalmak. Hazánkban például a levert 1848–49-es forradalom és szabadságharc után a megtorlás évtizedében a lehető legsötétebb közhangulat uralkodott. Ebben a hangulatban tette fel újra az emberiség örök kérdéseit Madách – a mű 1862-ben jelent meg, az emlékpénz címletoldalán pedig egy ebből az időszakból származó Madách-arckép látható –, amelyek ekkor már így hangzottak: van-e egyáltalán értelme az emberi létnek? Egy élet születése nem pusztán értelmetlen és véletlen létezés-e, mint egy kavicsé? A választ pedig a hatalmas, tizenöt színt felvonultató drámai költeményében kereste. Ezek a színek az emberiség történetének különböző fontos állomásai. Ahogyan a drámában Lucifer látomások formájában végigvezeti Ádámot e színhelyeken – ógörögök, Római Birodalom, a nagy francia forradalom Párizsa –, egyre sötétebb kép bontakozik ki előttünk az emberiség jövőjét illetően. Ádám a sötét kilátások hatására majdnem öngyilkos lesz, de végül Éva közelgő anyasága tartja vissza. Lucifer veszített, az emberiség megszülethet…

Madách drámája máig népszerű: hazánkban és Európa színházaiban is lelkesen játsszák, mert biztatást ad a szorongásokkal küzdő emberiség – azaz, ahogyan a Szöllősy Enikő tervezte emlékpénz hátlapján szép szimbolikával láthatjuk – a „Lucifer árnyékában élő Ádámok és Évák” számára.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.

Real Time Analytics