Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2012. szeptember 14.

Emlékezés a görög fémpénzekre

Vajon visszatér-e a drachma?

Miután két évezreden át aludta álmát, az ókori drachma – igaz csak nevében – a 19. század első felében támadt fel, majd többször is megújult az euró bevezetéséig. Bár a görögök már tíz éve elbúcsúztak a drachmától, az ország egyre súlyosabb pénzügyi válsága kapcsán már a nemzeti valuta újbóli bevezetése is felmerült.

Ókori gyökerek

A drachma az ókori görög városállamok egyik ezüstpénze volt, amelyet már az i. e. 8. században is vertek. Rengeteg változata ismert, hisz a különböző ógörög királyok, póliszok évszázadokon át bocsátották ki saját drachmáikat. Neve a „drassomai”, azaz „markolni” jelentésű ógörög igéből származik, mivel 6 darab, azaz „egy marék” ógörög ezüst obulus éppen a sorban következő, nagyobb ezüstpénz értékét tette ki, így ennek a nagyobb pénznek „maréknyi”, azaz „drachma” lett az elnevezése. A legismertebb ógörög drachmák egyike az i. e. 700–550 között, Aegina szigetén fennálló királyságban vert ezüstpénz, amely tengeri teknősbékát ábrázol, illetve az i. e. 5. századtól vert athéni baglyos ezüstpénz, amelynek megkapó érmeképe időnként modern görög emlékpénzeken is felbukkan.

Drachma

A többszöri újjászületés két évszázada

A görögök 1830-ban vívták ki függetlenségüket a hanyatló Oszmán Birodalomtól. Két évvel később a Görög Királyság drachma néven kezdte kibocsátani nemzeti valutáját, illetve váltópénzét, a leptát. Ez a fizetőeszköz egészen a II. világháborúig forgalomban volt, amikor a hiperinfláció, és nem utolsósorban az, hogy 1941–44 között az olasz–német megszállók elrabolták Görögország nemesfémfedezetét, tönkretette az első drachmát. A háború végén – akárcsak hazánkban – már százmilliárdos címletű bankókat is nyomtattak.

1944-ben, az angol segítséggel bekövetkezett felszabadulás után új drachmát bocsátottak ki – érdekes módon kizárólag papírpénzeket. A második drachma 1954-ig volt forgalomban, amikor is tönkretette az infláció. Ebben nem kis szerepe volt annak, hogy 1946–49 között polgárháború dúlt az országban a királypártiak és a kommunisták között.

A harmadik drachmát 1954-ben kezdték kibocsátani, és egészen az euró 2001-es bevezetéséig forgalomban volt. Ennek ismét voltak fémpénzei, valamint lepta néven újra bocsátottak ki fém váltópénzeket is. Az első két évtizedben Pál görög király, majd fia, II. Konstantin király arcképe szerepelt az érméken, a monarchia 1973-as bukása után pedig ógörög tudósok és görög nemzeti hősök kerültek a fémpénzekre, amelyek mindegyikének réz volt az alapanya, a színük pedig az ötvözőelemtől függően változott.

Drachma az euró után – tervek vagy víziók?

Június 18-án már a sokadik előrehozott választást tartották Görögországban, amelyet az addig is kormányzó Új Demokrácia nyert meg. Andónisz Szamarász kormányfő nem utasítja el az EU követelte megszorításokat, de azok végrehajtására további két évet, teljes adósságleírást és újabb, sok milliárd eurós kölcsönöket kért hazája gazdaságának rendbetételéhez. Így hát ismét nem történt radikális lépés a görög hitelválság rendezésére – a tényleges államcsőd pedig bármikor bekövetkezhet. Ennek esetén vagy ezt megelőzendő, az egyik forgatókönyv szerint – melyet görög közgazdászok és éppen az eurót féltő európai pénzügyi szakemberek is egyaránt felvetettek már – Görögországnak az eurózónából való kilépése volna a megoldás. Ennek pénzügyi-gazdasági következményeit – mivel arról még a legelmésebb közgazdászoknak sem azonosak a víziói – nem taglaljuk. Annál érdekesebb azonban egy esetleges drachma-bevezetés technikai oldala: új érméket és új papírpénzeket kellene gyorsan, nagy mennyiségben kibocsátani, majd lehetőleg egyetlen hétvége alatt ezekre váltani az eurót. Bár Athénnek van pénzverője, erre jelenleg nincs kapacitása. Ezért egyes szakemberek a Peloponnészoszi-félszigeten forgalomban lévő eurók drachmává történő felülbélyegzését javasolták, mások pedig az euró bankók sarkának valamilyen mintázat szerinti levágását és az érmék lyukasztását vetették fel...

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.
Utolsó darabok
Nagyhatalmi egyezményNagyhatalmi egyezmény

Real Time Analytics