Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2013. január 22.

Európa utolsó arany forgalmi pénzei

Történelmi aranypénzek befektetésre

Néhány európai nagyhatalom, mint Anglia, Franciaország – vagy akár az Osztrák–Magyar Monarchia –, illetve néhány kisebb, de komoly kereskedelmet bonyolító ország, mint Hollandia vagy Svájc, a 19. század második felében jelentős mennyiségű aranypénzt vertek.

magyar korona

Ezek az érmék napjainkra több okból is igen kedveltté váltak a befektetni vágyó gyűjtők körében. Egykori nagy kibocsátási darabszámuk miatt például általánosságban véve olcsóbbak, mint az ókori, középkori vagy kora újkori aranypénzek, amelyekből sok veret ritkaságszámba megy.

Súlyuk és méretük leginkább korunk közkedvelt arany befektetőérméinek (angolul „bullion” érmék) 1/4 unciás változataihoz hasonlít, de finomság – általában 900 ezrelék körül – és ár tekintetében egy kicsivel azok alatt vannak. Így nemcsak az aranybefektetés biztonságára vágyó gyűjtők kedvelik őket, hanem az olyan befektetők is, akik kezdő gyűjtőként kockázat nélkül szeretnének a numizmatika területére „merészkedni”. Ugyanakkor vannak olyan befektetők is, akik, ráérezvén a gyűjtők mozgatórugóira, részesülni szeretnének abból az örömből, amit a nemzeti történelmek egy-egy dicső korszakát felidéző aranypénzek birtoklása jelenthet.

A „bullion”-okhoz képest ugyanis ezekhez az aranypénzekhez történelmi patinájuk, szépségük, motívumaik kétség kívül hozzáadnak egy olyan érzelmi töltést, amelyet a milliószám vert modern befektetőérmék nem hordoznak magukban. Hisz melyik magyar gyűjtő szívét ne melengetné meg például egy arany 20 koronás a „boldog békeidőkből”, amelynek előlapján Magyarország nagycímere látható a Szent Koronával?

Egy dicső korszak lenyomata: a magyar korona

Az Osztrák–Magyar Monarchia 1892-ben vezette be Wekerle Sándor pénzügyminiszter javaslatára az aranyalapú valutát, a koronát. Az új pénznemnek három, 900-as finomságú aranyérméje volt: a 10, a 20 és a 100 koronás. Az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés értelmében hazánknak jogában állt saját érmeképpel, magyar körirattal verni a pénzeit. Így mindhárom aranycímletből készült magyar, ugyanakkor osztrák, sőt lichtensteini változat is, mert az apró hercegséggel a Monarchia valutaunióban állt – a három ország kölcsönösen elfogadta egymás érméit. Az osztrák aranykoronák egyik oldalán a császár arcképe, a másikon pedig a kitárt szárnyú birodalmi sas szerepelt, a köriratok pedig – régi hagyományt követve – latin nyelvűek voltak. A Körmöcbányán vert 10, 20 és 100 koronás ettől jelentősen eltért, és minden apró részletében „magyaros” volt: előlapján – a Szent Korona István király számára Rómából történt elhozatalának legendájára utalván – a Magyar Királyság két angyal tartotta nagycímere szerepelt, míg hátoldalán Ferenc József díszmagyarba öltözve, fején a Szent Koronával, vállán Szent István palástjával, kezében a magyar koronázási jelvényekkel volt látható.

A Monarchia felbomlásával az osztrák–magyar koronát – tehát a magyar változatú vereteket is – hivatalosan bevonták, majd a trianoni békediktátum új, saját pénznem kibocsátására is kötelezte az országot. A magyar koronára, majd pengőre beváltott érmékből ismeretlen mennyiség egészen a rendszerváltásig a 65 tonnás magyar aranytartalék részét képezte (amelyet az MNB a ’90-es évek elején eladott). A lakosság azonban ragaszkodott az értékes és szép érmékhez, így az aranykoronák egy jó része még az 1920-as, ’30-as években is közkézen forgott, és a magánszférában egyaránt lettek a kereskedés és a kincsképzés eszközei. Így maradhatott fenn belőlük jelentősebb mennyiség, amelyek a gyűjtők és a befektetők számára egyaránt áhított veretek: a 10 (3,39 g, 19 mm), és a méretre alig nagyobb, de súlyra éppen kétszer olyan nehéz 20 koronások (6,78 g, 21 mm) napjainkban itthon a legnépszerűbb történelmi aranyak, amelyek Európa-szerte is igen keresettek. A magyar gyűjtők különösen az 1890 utáni vereteket kedvelik, amelyeken már Fiume címere is megjelenik a magyar nagycímerben, ami érthető, hisz ezek a szép aranypénzek azt az időszakot elevenítik fel, amikor – még egyszer utoljára – ereje teljében volt a tengerparttal, nemzetközi kikötővárossal is rendelkező Magyar Királyság.

történelmi pénzek

A „Kis Napóleon” nagy aranya

Louis Napóleon Bonaparte (1808–1873), Napóleon császár unokaöccse egész gyermekkorában a család egykori hatalmának visszaállításáról álmodozott. Amikor felnőtt, az ifjú Louis Napóleon a tettek mezejére lépett, de két sikertelen puccskísérlet, pontosabban kaszárnyai lázítás után is a börtönben találta magát. Tanulva a történtekből, az érett férfi már másképp próbálkozott: 1848-ban indult az elnökválasztáson, amelyet a puszta nevének köszönhetően megnyert! Ekkor írta róla Victor Hugo – akitől a „Kis Napóleon” elnevezés is származik –, hogy „személyében nem egy emberre, hanem egy eszmére szavaztak a franciák”. Négy év alatt saját híveivel töltötte fel az államapparátust és a hadvezetést, majd császárrá kiáltotta ki magát. A közvélemény egész jól fogadta a gesztust, mert a régi „gloire” (dicsőség) visszatérésének lehetőségét látták III. Napóleon személyében (II. Napóleon az első császár fiatalon elhunyt fia volt).

III. Napóleon elődjei mintájára 900-as aranyból 20 frankosokat veretett (6,45 g, 21,3 mm) a saját képmásával. Uralkodása alatt, 1852-től 1870-ig két típus látott napvilágot: az elsőn, érdekes módon, nem visel koronát vagy a császári méltóságot jelképező koszorút, hanem az érme címletoldalára került egy babérkoszorú, közepébe pedig az értékjelzés (1853–1860); 1861-től verték az újabb típusú Napóleon-aranyat, amelyen az uralkodó már babérkoszorút visel a fején, a címletoldalra pedig a császári címer került. III. Napóleon sikerrel liberalizálta a gazdaságot és élénkítette a gyarmati importot, mindehhez pedig az aranypénzeit hatalmas – átlagosan évi tízmilliós – példányszámban verték. Sőt, 1854-ben 23, ’59-ben 20 millió érme látott napvilágot! A Kis Napóleon aranya így az egyik legnagyobb mennyiségben kibocsátott történelmi aranypénz lett, amely a nyugat-európai gyűjtők gyakori választása korunk befektetőérméivel szemben.

Királynők aranypénze: a holland gulden

A 19. század vége óta – így hozta a sors és az öröklés rendje – Hollandiában a nők uralkodtak. A jelenlegi királynő, Beatrix előtt az édesanyja, előtte pedig a nagyanyja ült a trónon. Ezért az elmúlt 120 évből kizárólag női koronás főket láthatunk Hollandia fémpénzein. Beatrix nagyanyja, Wilhelmina (1890–1948) 1911 és 1933 között verette 10 gulden névértékű, 900-as tisztaságú aranypénzeit (6,73 g, 22 mm). Az érmék egyik oldalán a királynő arcképe, a másikon pedig az ország címere látható. Az arany 10 gulden végig változatlan maradt, csupán Wilhelmina arcképét cserélték egy idősebb kori portréra 1925-ben. Az arckép mellett, az uralkodó neve után a „God zij met ons” („Isten legyen velünk”) jelmondat szerepel a köriratban, amely napjainkban, százhúsz év után is a holland 2 eurós érmék peremfelirata! Wilhelmina királynő arany 10 guldenjéből évente 1–4 millió darabot vertek, így a 21. századra is jelentős mennyiség maradt fenn belőlük.

Egy lány aranyérmén, avagy a svájci vreneli

1897 és 1936 között, majd 1947-ben és ’49-ben verték Svájc 20 frankos aranypénzét, a vrenelit (Au .900, 6,45 g, 21 mm). Az érmén az ógörög bölcsesség és szerelemistennőkig, Athénéig és Aphroditéig visszanyúló szabadságjelkép, egy fiatal nő arcképe szerepel. A lány, akit az aranypénzzel együtt – az érmén az ország nevének latin nyelven történt feltüntetése alapján – „Helvéciának” is neveznek, numizmatikai jelképként a francia érméken szereplő „Marianne”-al, vagy az amerikai pénzek „Liberty”-jével rokon. Vele kapcsolatban azonban külön érdekesség, hogy egy valós modell szolgált alapjául: Helvécia arcát egy Francoise Engli nevű hölgyről mintázta Fritz Landry neuchateli szobrászművész. Az arany 20 frankos a hazájában rendkívül népszerű érme lett, az Alpok ormaival a háttérben megmintázott népi hajfonatos, a vállán havasi gyopárkoszorút viselő lány alakja telitalálat volt. A „vreneli” becenevet is a néptől kapta az érme – ez ugyanis eredetileg az alpesi ország nemzeti drámája, a Tell Vilmos egyik szereplőjének a neve volt.

Svájc tíz év szünet után, a korábban csak évi 100 és 700 ezer közötti darabszámban kibocsátott aranypénzt 1947-ben 9, 1949-ben pedig 10 milliós nagyságrendben verte újra. A rossz nyelvek szerint az alpesi ország így „mosta tisztára” a nácik II. világháború alatt összerabolt, svájci bankokba elhelyezett, majd a nürnbergi per után azok által kisajátított aranyát. A svájciak számára elég kellemetlen feltételezést azonban mindeddig egyetlen gazdaságtörténész sem bizonyította hitelt érdemlően – így hát a vrenelik népszerűsége továbbra is töretlen.

Sovereign

Brit sovereign, a „túlélő”

A brit sovereign az egyetlen európai történelmi aranypénz, amelyet még ma is vernek. Története fél évezredre nyúlik vissza: 1489-ben VII. Henrik vezette be ezt a 917-es finomságú aranyból vert érmét (7,99 g, 22 mm), amelynek névértéke 1 angol font – ezt azonban furcsa brit hagyomány szerint soha, egyetlen sovereign-en sem tüntették fel. A „sovereign” angolul uralkodót jelent, a pénz a rajta már 500 éve mindig kötelezően szereplő uralkodói arcképről kapta a nevét. Az évszázados veretek napjainkra természetesen jelentős numizmatikai felárral bírnak; II. Erzsébet sovereign-jei azonban, amelyeket 1957 óta vernek a királynő portréjával, kedvező árukkal méltó vetélytársai korunk arany befektetőérméinek. Népszerűségük töretlen, sokak szerint a gyönyörű Sárkányölő Szent György-ábrázolás miatt, amelyet III. György király számára egy olasz vésnökzseni, Benedetto Pistrucci alkotott meg még 1817-ben – a ma ismert érmekép tehát azóta is változatlan. Az évszázadok során összesen egymilliárd (!) sovereign-t vertek, napjainkban pedig évi 75 ezer körül alakul a kibocsátási számuk.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.
Utolsó darabok
Nagyhatalmi egyezményNagyhatalmi egyezmény

Real Time Analytics