Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2013. október 30.

Az MNB legújabb ezüstpénze

Eötvös József, a humanista

Eötvös JózsefBáró Eötvös József (1813–1871) számára magától értetődő volt, hogy író létére is politizálnia kell, mert a haza érdeke ezt kívánta. Nem fordult el művész módra finnyáskodva a közügyektől, így államférfiként is maradandót alkotott.

Az MNB szeptember 3-án, Eötvös 200. születésnapján kibocsátott 3000 Ft névértékű ezüstpénzén (tervezője Kertész Géza, Ag .925, 12,5 g, 30 mm, 2000 verdefényes, 3000 tükörveret) az egykori miniszter legismertebb arcképe, Barabás Miklós festménye látható.

A címletoldalon a vaskos kötet az író Eötvösre utal, hisz félszáz műve jelent meg: drámák, regények és történelmi, politikai tanulmányok vegyesen. Eötvös igazi humanista polihisztor volt, a magyar arisztokráciának az a jobbik fajtája – mint Széchenyi, Batthyány, Teleki – akik Istentől rájuk rótt kötelességüknek érezték a haza szolgálatát, és akik elindították Magyarország reformkori fejlődését.

Az író és az államférfi

Eötvös filozófiát és történelmet tanult Pesten, majd jogászdiplomát is szerzett. Bár földbirtokos volt, nemcsak a parasztság, hanem a proletariátus sorsa is érdekelte. Első sikeres műve, a Karthausi című, Franciaországban játszódó regény ezért a munkásosztály helyzetével foglalkozik. Hatalmas regénye, a Falu jegyzője viszont már a magyar társadalom első teljes keresztmetszetét adta – a mű napjainkig 30 kiadást ért meg! A Magyarország 1514-ben című vaskos kötet pedig a Dózsa-féle parasztlázadásról és a jobbágyság helyzetéről adott hírt. Műveinek elismeréseképpen Eötvöst tagjává választotta a kor művészeti akadémiája, a Kisfaludy Társaság.

Eötvös országgyűlési képviselőként az 1840-es években a Habsburg-ellenes főnemesség egyik vezéralakjává nőtt, bár mindig kiegyezés-párti maradt. 1848-ban például oktatási miniszter lett, de a polgári forradalom véresbe fordulásakor – amikor a Bécs által kinevezett ideiglenes nádor Lamberg altábornagyot a Pest-Budai hajóhídon felkoncolták – Eötvös lemondott és müncheni emigrációba utazott. Azonban már 1853-ban hazatért, és a kiegyezés egyik jelentős előkészítőjévé vált. Így 1867-ben ismét vallás- és közoktatásügyi miniszterré nevezték ki, amely minőségében számos eredményt ért el: elfogadtatta a népiskolai közoktatásról szóló törvényt, a zsidók egyenjogúságáról szóló törvényt  és a szerbek, románok és ortodox egyházuk önkormányzatáról szóló törvényt.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.

Real Time Analytics