Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2007. február 10.

Tizenhárom jubileumi forgalmi 2 eurós a Római Szerződés aláírásának 50. évfordulójára

Örömhír a 2007-es évben az euró fémpénzek gyűjtőinek, hogy az 1957-es Római Szerződés aláírását az eurózóna mind a 13 tagállama azonos érmeképű 2 eurós jubileumi forgalmi érme kibocsátásával ünnepli meg. Az Európai Unió alapkövének tekintett szerződésről megemlékező érmék csak a hátoldalukon lévő nemzeti nyelvű köriratokban különböznek.

Capitolium tér
A Michelangelo tervezte római
Capitolium tér
Az Európai Unió történetírói az 1957-es Római Szerződést a háború utáni európai egyesülés egyik első és legfontosabb lépésének tartják Az aláíró országok: Franciaország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Németország és Olaszország a szerződés értelmében létrehozták az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. Később számos európai ország csatlakozott az egyezményhez. A ma is érvényben lévő szerződés alapján az aláíró országok egy nagy közös piacot hoztak létre, melyben lehetővé tették egymás számára az áru, a tőke, a szolgáltatások és a munkaerő szabad áramlását. Az egyesült Európa létrejöttében mérföldkőnek számító szerződés 50. évfordulójáról a tizenhárom eurózóna-tagállam mindegyike egy közös tervezésű, azonos érmeképű 2 eurós jubileumi forgalmi érme kibocsátásával emlékezik meg az idén.

Az érmék hátoldalának közepén a Római Szerződés szimbóluma, az eredeti egyezményt rögzítő nyitott könyv képe látható, rajta a szerződést megkötő országok küldötteinek aláírásával. A könyv mögött a római Piazza del Campidoglio, azaz a reneszánsz polihisztor Michelangelo tervezte Capitolium tér kőburkolatának virágra emlékeztető rajzolata kapott helyet, amely arra utal, hogy a teret körülölelő három palota egyikében írták alá a szerződést az európai honatyák. Ez az érmekép közös mind a tizenhárom eurózóna-tagállam jubileumi forgalmi 2 eurós érméjén. Az érmesor különlegessége, hogy a könyv fölött olvasható "EURÓPA" szó, valamint az érmekép feletti "A római szerződés 50 éve" mondat, és az érmekép alatt az ország megjelölése a kibocsátó állam nemzeti nyelvén és hivatalos elnevezése szerint lett feltüntetve. Így például a görög jubileumi 2 euróson a görög ábécé betűivel írva, szó szerinti fordításban a "Hellén Demokrácia" állammegnevezés szerepel. A pénzek címletoldalán már az új, tavaly elfogadott érmekép lett felhasználva: míg a régi 1 és 2 eurósokon a tíz új tagállam csatlakozása előtti Európa-térkép szerepel, addig az új euró fémpénzeken - gondolván az Unió esetleges jövőbeni bővítéseire is - a földrajzi értelemben vett teljes Európa térképe, tehát még Oroszország és Törökország európai része is látható.

jubileumi forgalmi 2 eurósok

A 2007-es év további 2 eurós jubileumi forgalmi érméi
Jó év lesz az idei az euró fémpénzeket kedvelő gyűjtők számára: bár az eurózóna-államok évente csak egy jubileumi forgalmi 2 eurós érme kibocsátására jogosultak, a 2007-es év kivétel: a Római Szerződés emlékére vert pénzek mellett még egy további jubileumi forgalmi 2 euróst is kibocsáthatnak a tagországok. Így Németország a Mecklenburg-Nyugat-Pomeránia tartományt bemutató érmével folytatja a szövetségi köztársaság tagállamait felvonultató 2 eurós sorozatát. Tudomásunk van továbbá arról, hogy az idén az EU soros elnöki tisztét betöltő Portugália ebből az alkalomból tervezi kibocsátani első 2 eurós jubileumi forgalmi érméjét, míg San Marinóban Giuseppe Garibaldi 19. századi olasz forradalmár, Itália egyesítője születésének 200. évfordulójára készül majd egy 2 eurós jubileumi forgalmi veret.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.
Utolsó darabok
ÉpítészetÉpítészet

Real Time Analytics