Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2007. április 10.

Ezüstérme gróf Batthyány Lajos emlékére

Születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank egy sterlingezüst érmével tiszteleg az első felelős magyar kormány miniszterelnökének emléke előtt.

gróf Batthyány Lajos

Bár Batthyány Lajos volt az 1848-49-es forradalom politikai vezéralakjai között a legmérsékeltebb személy, a szabadságharcban pedig csak közkatonaként vett részt, a sors fintorából az aradi vértanúkkal azonos napon őt is elérte a bécsi udvar gyors és könyörtelen bosszúja. 1807. február 10- ei születésének idei 200. évfordulója alkalmából az MNB egy sterlingezüst érmével tiszteleg az első felelős magyar kormány miniszterelnökének emléke előtt. Az 5000 forint névértékű ezüstpénz címletoldalán Batthyány 1848-as címerpajzsos, koronás miniszterelnöki pecsétje és aláírása látható. Az emlékérme hátoldalára Batthyány gróf legismertebb portréjának reprodukciója került, melynek eredetijét, egy nagyméretű, félalakos olajképet Barabás Miklós, a kor egyik legkedveltebb arcképfestője készítette az 1840-es években.

Batthyány sterlingezüst

Gróf Batthyány Lajos a korabeli magyar fővárosban, Pozsonyban született 1807-ben. A korán félárván maradt fiút édesanyja katonai pályára küldte: az osztrák császári seregben, olasz területen szolgáló ifjú csakhamar hadnagyi rangra emelkedett. Ezután Zágrábban jogot hallgatott, majd betöltve 21. életévét, hazatért a Felvidékre, és átvette atyai örökségének, birtokainak igazgatását. Az ifjú Batthyány gróf már 23 éves korától kezdve rendszeresen részt vett az országgyűléseken, ahol lassan a haladó szellemű ellenzék vezéralakjai közé emelkedett. Mind gróf Széchenyi Istvánnal, mind Kossuth Lajossal kapcsolatba került, és támogatta azok Magyarország gazdasági életének fellendítésére és az iparosításra tett törekvéseit. 1848-ban, amikor kitört a forradalom, és a magyar államférfiak felelős kormány létrehozását követelték Bécstől, V. Ferdinánd császár csillapítani próbálván a kedélyeket, a higgadtságáról és feddhetetlenségéről ismert Batthyánynak adott kormányalakítási megbízást. De miniszterelnöki tisztjét csak az év végéig látta el, ugyanis amikor a feldühödött tömeg Pest-Budán a nyílt utcán meggyilkolta Lamberg Ferenc Fülöpöt, egy királyhű magyar katonatisztet, akit a császár Magyarország nádorává és katonai parancsnokává nevezett ki, a lelkiismeretes Batthyány azonnal lemondott. Ezután, engedve a Honvédelmi Bizottmány felhívásának, jelentkezett a honvéd seregbe, ahol közkatonaként szolgált, majd az országgyűlés megbízásából többször tárgyalt az udvarral a békekötésről, de sikertelenül. gróf Batthyány Lajos kivégzése
Gróf Batthyány Lajos kivégzése
korabeli rajz
A szabadságharc bukásakor az osztrákok Batthyány Lajos grófot letartóztatták. A hatalmat a szabadságharc alatt átvevő, fiatal és keménykezű Ferenc József császár, annak ellenére, hogy Batthyány a forradalom alatt végig a törvényességre és a békekötésre törekedett, felségsértés vádjával halálra ítéltette. Az aradi vértanúkkal azonos napon, 1849. október 6-án végezték ki Budapesten.

A Batthyány Lajos emlékére kibocsátott 31,46 g súlyú és 38,61 mm átmérőjű ezüstpénzből érdekes módon csak tükörveretű változat készült, de a többi 2007-es ezüst emlékérméhez képest kétszeres mennyiség, szám szerint 15 ezer darab. Tekintve, hogy Batthyány történelmünk nagyra becsült, jó emlékezetű alakja, valószínűleg így is gazdára talál majd minden érme. Az emlékpénz része a "Nagy európai személyiségek" elnevezésű nemzetközi érmekollekciónak; az Eurostar-embléma az érme hátlapján, Batthyány portréja mellett látható.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.
Utolsó darabok
Nagyhatalmi egyezményNagyhatalmi egyezmény

Real Time Analytics