Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2007. június 6.

EGY KÜLÖNLEGES NEMZETI KINCSÜNK - Az 1707-es Rákóczi-aranyforint

A tudomány mai állása szerint mindössze három példánya ismert annak a Kolozsvárott vert, II. Rákóczi Ferencet ábrázoló aranyforintnak, melynek egyik példányát a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik.

II. Rákóczi Ferenc

Döntő pillanat volt a Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) idején az 1707-es ónodi országgyűlés, amikor megszavazták a Habsburg-ház trónfosztását, de még nagyobb jelentőségű határozat volt a közteherviselés megszavazása. A törvény szerint - első ízben a magyar történelemben - a szabadságharc anyagi forrásainak előteremtése érdekében mindenki, tehát a nemesség is köteles volt adózni. De sem ez, sem a francia pénzsegély nem bizonyult elegendőnek a szabadságharc anyagi szükségleteinek fedezésére, így Rákóczi rézpénzek - 1, X és XX poltúrások - kibocsátásával fedezte a hazai kiadásokat, ugyanakkor Körmöcbányán és Nagybányán elrendelte az addigi, császári ezüst- és aranypénzek verését is, melyeket a külföldi hadfelszerelési kiadásokra fordítottak. Mindemellett Rákóczinak mint erdélyi fejedelemnek Kolozsvárott is vertek pénzeket aranyból, de ezeknek kis számuk és nagy értékük miatt a hétköznapi pénzhasználatban nem volt jelentősége.

Rákóczi-aranyforint

Ma már numizmatikai szempontból egészen más a helyzet: egy ilyen, Kolozsvárott vert Rákóczi-aranyforint egyik legszebb nemzeti kincsünk. Ezen az 1707-es aranyforinton maga II. Rákóczi Ferenc látható teljes fejedelmi díszben, egy jobbra néző, félalakos képen. A pénz latin nyelvű, rövidítéseket használó körirata "PRINC RAKOCZI FRAN II DGSRI TRANSYLV" magyarul azt jelenti: "II. Rákóczi Ferenc herceg, Isten kegyelméből Erdély fejedelme." Ebből a 3,5 gramm súlyú aranyforintból, ha hinni lehet a korabeli forrásoknak, mindössze három darab készült. "Minemü példáju aranyat csináltatván hármat Kolozsvárat, kettejét Felségednek elébbeni levelemben ki küldettem." - írta Grabarics Jakab pénzverő mester Rákóczinak. De a fejedelem a következő bosszús hangú válaszlevelet küldte pénzverő mesterének Kolozsvárra: "A' minémű két aranyt kezünkhöz küldött, az nem jó semmire és nem tsak többet ollyat ne verettessen Kegyelmed, hanem a kezénél maradott harmadikat is külgye kezünkhöz, és a' formáját [verőtövét] egészen el rontassa." A pénzverő mester valószínűleg végrehajtotta fejedelme parancsát és többet nem vert az érméből, mert az 1707-es Rákóczi-aranyforintnak ma is mindössze csak három példányát ismerjük: egy a berlini érmetár gyűjteményében látható, egyet a Magyar Nemzeti Múzeumban őriznek, míg a harmadik darab 7 millió forintos áron került egy magángyűjtőhöz egy 2000-ben tartott budapesti árverésen.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.
Utolsó darabok
ÉpítészetÉpítészet

Real Time Analytics