Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2007. október 6.

Mátyás király aranyforintja

V. László halála után az addig prágai fogságban tartott Hunyadi Mátyás (1458-1490) került a trónra. Érdekes módon a királyválasztó országgyűlés a pénzkibocsátásról is rendelkezett, és Mátyás uralkodása alatt olyan pénzügyi-gazdasági újításokat is bevezettek, melyekre addig nem volt példa a magyar történelemben.

Mátyás aranyforintja

Érdekes történelmi tény, hogy Mátyás király a Szent Koronával csak 1464-ben koronáztathatta meg magát Székesfehérvárott, miután 80 ezer aranyforintért kiváltotta azt, a koronát már évek óta "bitorló" III. Frigyes német-római császártól. A Mátyást hatalomra juttató királyválasztó országgyűlés új pénz verését rendelte el, amelynek árfolyamát 1 aranyforint = 200 ezüstdénárban határozta meg, továbbá kikötötte, hogy a pénzverés "kémlelőjéül", azaz ellenőrzőjéül egy "hű és alkalmas férfiú választassék". Úgy is mondhatnánk, hogy ez valamiféle korabeli nemzeti bankelnöki felelősséggel járó megbízatás volt. A királyi és országos jövedelmeket először Mátyás próbálta meg különválasztani, addig ugyanis az államháztartás fogalma ismeretlen volt. A magyar királyság ekkori költségvetése állandó pénzhiánnyal küszködött, mert az állam egyre több olyan kötelezettséget vállalt magára, melyet addig nem tett: így például a közrendiek jogainak védelme, azaz bíróságok felállítása a jogorvoslások céljából. A városok növekedésével, új városok létrejöttével nőtt a közigazgatásban dolgozók száma is. Mátyás sokat költött az első állandó magyar zsoldoshadsereg, a Fekete Sereg fenntartására is. Erre rákényszerült, hisz délről a török veszéllyel kellet szembenéznie, a nyugati szomszédokkal pedig állandó háborúskodásban állt a német-római császári koronáért. A háború mindig sok pénzbe kerül, így Mátyás is különféle adókat szedett, de a nemeseken nem tudott adót behajtani, mert azok királlyá választásakor megerősíttették vele az adómentességükről szóló törvényt. Ennek ellenére Mátyás éves adóbevétele még így is 800 ezer aranyforint volt, ami az akkori nyugat-európai országok adóbevételeivel vetekedett.

Mátyás aranyforintjaihoz a nyersanyagot a hazai bányákból nyerték. A körmöci aranybánya a 14. században élte fénykorát, Mátyás idejében, a 15. században már olyan mélyre kellett hatolnia a bányaművelésnek, hogy az aknákba behatolt a talajvíz. A drága vízkiemelő rendszerek felállításához már külföldi szakemberekre és tőkére volt szükség. A "jó körmöci aranyból" vert Mátyás-aranyforintokon az addigi hagyományt követve Szent László egészalakos képe volt látható, fején koronával, körülötte glóriával, kezében jogarral és országalmával. Körülötte a "S. VLADISLAUS R.H.", azaz "Szent László Magyarország királya" latin nyelvű rövidített felirat szerepelt. Az aranyforintok másik oldalán a Hunyadiak címere kapott helyet, benne a hollóval, mely arra a legendára utal, hogy Mátyásnak egy vadászaton lecsúszott az aranygyűrű az ujjáról, melyet egy holló elragadott, de Mátyás addig üldözte a hollót, míg a gyűrűjét vissza nem szerezte.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.

Real Time Analytics