Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2008. június 4.

II. Ulászló arany guldinere

arany guldiner
A 8-as szám félbevágva jelenti a 4-et

A verés évszámával ellátott első magyar pénz kibocsátása azon kevés dolgok egyike, melyet a magyar történelmi emlékezet szívesen emleget a Dobzse Lászlóként kétes hírnévre szert tett II. Ulászló (1490-1516) királyunkkal kapcsolatban.

A történelmi legenda szerint II. Ulászló a főnemesség bármilyen kérésére csak "dobzse, dobzse"-vel, azaz csehül "jól van, jól van"-nal válaszolt, így az erélytelen uralkodóra ráragadt a Dobzse László csúfnév. II. Ulászlónak nem sikerült méltó utódjává válnia a nagy Hunyadi Mátyásnak; a gyenge jellemű Dobzse László alatt a királyi hatalom meggyöngült, és adóbevételek híján a kincstár kiürült. Uralma végén az egyre gyengülő országnak még a keresztes háborúra gyülekező parasztsereg 1514-es Dózsa György vezette lázadását is el kellett szenvednie.

Oltalom
A festményen Szent László király
Szűz Mária oltalmába ajánlja
II. Ulászlót, kései utódját a
magyar trónon

Pedig minden történhetett volna másként! A Mátyástól örökölt pénz- és adóreform egy gazdag kincstárt hagyott örökül: 1 aranyforint 100 dénárt, 1 garas 4 dénárt, 1 dénár 2 obulust ért; portánkért 1/5 aranyforintnyi kincstári adót és portánkénti egyforintos hadiadót szedtek. A gazdaság pedig virágzott. Magyarország ez idő tájt nemesfémbányászata révén tekintélyes helyet foglalt el Európa gazdaságában. A délnémet Fugger család (nevükből származik a magyar "fukar" szó) közreműködésével évente átlagosan 1190 mázsa ezüst került a földfelszínre a Garam vidéki városok - Körmöc-, Selmec- és Besztercebánya -, továbbá Kelet-Magyarország és Erdély bányáiból. Noha a történelem sok jóra nem emlékszik II. Ulászló korából, annyi azért bizonyos, hogy az ő uralkodásának idejére tehető a verési évszámmal ellátott első magyar pénzek kibocsátása. II. Ulászló alatt kezdődött továbbá az aranypénzzel egyenértékű, nagy értékű ezüstpénz verése, melyet akkor még guldinernek, később tallérnak neveztek.

Az itt látható aranypénz különleges ritkaság, II. Ulászló ezüst guldinerének aranyverete. Az érme előlapján a király címerpajzsa szerepel. A pajzs ötös osztatú, a felső két részben a Magyar Királyságra utaló Árpád-sávok és a hármas halom láthatók a kettős kereszttel, míg a középső és az alsó két mezőben lévő sas és oroszlánok II. Ulászló cseh király voltára utalnak. Még érdekesebb az érme hátoldala, amelyen a körirat tanúsága szerint "SANCTVS LADISLAVS REX", azaz "Szent László király" szerepel. A lovon ülő király rajza alatt látható az érmét pénztörténeti mérföldkővé tévő 1499-es évszám, amelyben a négyes szám a középkori ábrázolásmódban egy levágott aljú 8-ashoz hasonlít. A lovagkirályt a kor pénzverési technikájához képest meglepő részletességgel ábrázolják az érmén, lóháton vágtatva, teljes páncélzatban, pallossal a bal csípőjén, bárddal a jobb kezében. I. László feje körül szent mivoltára utaló glória látható. Nem véletlen, hogy II. Ulászló Szent Lászlót választotta érmeképül a guldiner hátoldalára. Szent Lászlónak ekkorra már Európa-szerte elterjedt egyházi kultusza volt, és sok uralkodó tartotta példaképének a csatákat nyerő, "csodatévő" királyt.

guldinerA guldiner

A világ első guldinereit Zsigmond, Tirol főhercege bocsátotta ki 1486-ban. Zsigmond az akkoriban Közép-Európában elterjedt, a dukátnál kisebb tisztaságú aranypénzekkel, a goldguldenekkel akart egyenértékű ezüstpénzt kibocsátani. Ezért lett az új, súlyos ezüstérmék neve a mintául szolgáló goldguldenek után guldiner. Verésüket az tette lehetővé, hogy a tiroli Schwaz városában gazdag ezüstlelőhelyeket tártak fel, néhány évtized múlva pedig már a tengeren túli gyarmatokról Európába áramló ezüst szolgált nyersanyagul a guldinerekhez, majd később az ezek mintájára vert tallérokhoz.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.
Utolsó darabok
Nagyhatalmi egyezményNagyhatalmi egyezmény

Real Time Analytics