Kapcsolat
Elérhetőségeink
tel: (1) 297-O143
(1) 445-317O
email: vevoszolgalat@mef.hu

Postacímünk: Magyar Érmeforgalmazó Kft.
1675 Budapest
Pf. 55

Nyitvatartásunk:
hétfő-csütörtök:  9:00-17:00
péntek:  9:00-16:00
2008. augusztus 4.

A Siklósi vár

A Siklósi vár jelentős szerepet játszott történelmünkben, mert a nemzet sorsát meghatározó legnagyobb nemesi családok között cserélt gazdát az évszázadok során. Még királyt is tartottak itt fogva - csak hogy a várral kapcsolatos egyik legérdekesebb történeti tényt említsük.

Siklósi vár

A várat megörökítő 5000 forint névértékű érme előlapján egy 19. századi acélmetszetről vett siklósi tájkép látható, előterében déli pihenőjüket tartó földművesekkel, míg a hátoldal érmeképét a vár egy jól felismerhető részlete, a főkapu, az azt őrző bástya és a kastély egyik szárnya alkotják.

Siklós és környéke évezredek óta kedvelt lakóhelye volt a Kárpát-medence népeinek. Már a római korban, Pannónia provincia területén is kőből épült őrtorony állt a siklósi dombon, környékén római villákkal, szőlőskertekkel. A népvándorlás korában magyarok telepedtek meg az ókori latin Serena helyén, és 1294-ből már egy oklevél említi a "Castrum Soklos"-t, a római erődítménymaradványokra épült Siklósi várat, amely valószínűleg a tatárjárás utáni nagy kővárépítési hullámban jött létre gótikus stílusban. Az 1401-es évben a Luxemburgi Zsigmond uralma ellen fellázadó főnemesség elfogta és a Siklósi várban őrizte a királyt. A főrendiek és a király között ügyes politikai intrikával békét csináló Garai Miklós kapta meg végül a várat az uralkodótól, és a harminc évre nádorrá lett Garai Miklóssal együtt elindult Siklósnak, mint nádori székhelynek és a várnak a felemelkedése. A XV. században a Garai család magva szakadtával Mátyás királyra szállt vissza a birtok, aki a várat fiának, Corvin Jánosnak adományozta. A trónörökös halála után a szintén nádori tisztségeket betöltő Perényi családhoz került, amely a XV. században reneszánsz stílusban tovább építette a várat, a kor egyik legszebb és leghasználhatóbb erődítéséve téve azt. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 1543-ban maga Szulejmán szultán foglalta el a várat, és bár az 150 évig török kézen fontos katonai támaszpont volt, az oszmánok egy téglányit sem építettek hozzá. A kiűzésük után a császáriak kezére került a vár, így a XVII-XVIII. század fordulóján a kuruc-labanc összecsapásokban kapott némi szerepet - ehhez kapcsolódó filmtörténeti érdekesség, hogy a Tenkes kapitánya című népszerű filmsorozatnak sok beltéri jelenetét a Siklósi vár termeiben vették fel. Az osztrák főurak kezén az erődítés falai között a XVIII. században barokk stílusban kiépült a ma látható kétemeletes várkastély, amely 1824-ben az első magyar miniszterelnököt is adó Batthyány családé lett. A várat Ferenc József császár Batthyány Kázmér gróftól vette el, annak 1848-49-es többszörös miniszteri szerepvállalása miatt. Külön érdekesség, hogy a várnak szentelt emlékérmét az MNB június 4-én, Batthyány Kázmér gróf 201. születésnapján mutatta be a közönségnek. A várat a Batthyány család a kiegyezés előtti enyhülés éveiben visszakapta, tőlük a XIX. század végén egy gazdag pozsonyi ügyvéd, Benyovszky Lajos vásárolta meg, akitől végül 1944-ben a Honvédség vette meg azzal a céllal, hogy tiszti üdülőt létesít a kastélyban. A II. világháborút lezáró harcok miatt ez meghiúsult, sőt, a háborúban a vár is megrongálódott. Az 1955-ig pusztuló kastélyt végül Baranya megye újítatta fel, hogy ma Siklós városának kezelésében újra a régi fényében pompázhasson.

A "Magyar várak" érmesor 5. emlékpénzét Szöllősy Enikő tervezte, aki már kétszer nyert a sorozat előző érméire kiírt pályázatokon: ő alkotta meg a Diósgyőri várat és a Munkácsi várat ábrázoló 2005-ös és 2006-os emlékpénzek érmeképeit. A művésznő jellegzetes "SzE" logója az érme hátlapján, a "Siklósi vár" felirat alatt látható. A 10 000 példányban, 925-ös ezüstből készült veret 38,61 mm-es átmérőjével és 31,46 g-os súlyával a "Magyar várak" sorozat eddigi kibocsátásainak paramétereit követi.

  További sajtóhíreink »
Hírlevél az érmékről
Adatvédelmi irányelvek
Köszönti Önt a Magyar Érmeforgalmazó Kft. Kérem, olvassa el használati útmutatónkat.

Real Time Analytics